Carnage Porter

Ölrecept

Mängd Koktid IBU OG FG ABV Kalorier / L Färg
18.0 L 90 min 40 1.053 SG 1.014 SG 5.1% 489 73 EBC
 

Malt

% Namn Mängd Typ Färg
84.2% Maris Otter (Crisp) 3.93 kg Malt 8 EBC
 
7.4% Crystal 400 (Dark Crystal) 0.34 kg Malt 450 EBC
 
6.1% Chocolate Malt (Thomas Fawcett) 0.28 kg Malt 1001 EBC
 
2.4% Black (Crisp) 0.11 kg Malt 1340 EBC
 

Humle

% Namn Mängd Tid Användning Form Alfa IBU
78.9% Northern Brewer 30 gr 90 min Kok Pellet 8.6% 37.9
21.1% Fuggle 8 gr 15 min Kok Pellet 4.75% 2.6

Övriga ingredienser

Namn Mängd Typ Användning Tid
Baking Soda 4.38 gr Vattenjustering Mash 60 min
Salt 2.80 gr Vattenjustering Mash 60 min
Gypsum (Calcium Sulfate) 2.33 gr Vattenjustering Mash 60 min
Chalk 0.09 gr Vattenjustering Mash 60 min
Protafloc 0.50 gr Klarning Kok 15 min

Jäst

Namn Produkt ID Labb Form Förjäsbarhet Temperatur
Irish Ale 1084 Wyeast Labs Flytande 73% 17°C - 22°C

Mäskning

Namn Typ Vatten Stegtemperatur Höjningstid Stegtid
Inmäskning Temperatur 11.50 L 66°C 20 min 90 min
Utmäskning Temperatur 0.00 L 78°C 7 min 10 min