Pelican Suckerpunch

Ölrecept

Mängd Koktid IBU OG FG ABV Kalorier / L Färg
20.0 L 30 min 64 1.078 SG 1.014 SG 8.6% 722 11 EBC
 

Malt

% Namn Mängd Typ Färg
14.3% Havremalt 0.75 kg Malt 2 EBC
 
85.7% LME BriesSweet White Sorghum Syrup 4.50 kg Extract 6 EBC
 

Humle

% Namn Mängd Tid Användning Form Alfa IBU
7.4% Perle 30 gr 30 min Kok Pellet 6.66% 15.1
24.8% Columbus/Tomahawk/Zeus (CTZ) 100 gr 30 min Arom Pellet 12.8% 48.5
24.8% Mosaic (HBC 369) 100 gr 2 dgr Torrhumling Pellet 12.25% 0.0
24.8% Mosaic (HBC 369) 100 gr 2 dgr Torrhumling Pellet 12.25% 0.0
9.9% Citra 40 gr 2 dgr Torrhumling Pellet 12.0% 0.0
8.2% Citra 33 gr 2 dgr Torrhumling Pellet 12.0% 0.0

Övriga ingredienser

Namn Mängd Typ Användning Tid
Calcium Chloride 3.85 gr Vattenjustering Mash 60 min
Epsom Salt (MgSO4) 2.42 gr Vattenjustering Mash 60 min
Salt 2.20 gr Vattenjustering Mash 60 min
Jästnäring 4.93 ml Övrigt Kok 10 min

Jäst

Namn Produkt ID Labb Form Förjäsbarhet Temperatur
Dry Hop A24 Imperial Yeast Flytande 76% 18°C - 23°C

Mäskning

Namn Typ Vatten Stegtemperatur Höjningstid Stegtid
Inmäskning Infusion 1.96 L 67°C 2 min 60 min