Söderkällan
Söderkällan
Söderkällan

Ölrecept

Mängd Koktid IBU OG FG ABV Kalorier / L Färg
10.0 L 90 min 42 1.046 SG 1.010 SG 4.7% 420 9 EBC
 

Malt

% Namn Mängd Typ Färg
95.0% Pilsner (Viking) 2.30 kg Malt 5 EBC
 
5.0% Carapils (Briess) 0.12 kg Malt 3 EBC
 

Humle

% Namn Mängd Tid Användning Form Alfa IBU
25.0% Saaz 20 gr 60 min Kok Pellet 3.75% 19.7
25.0% Saaz 20 gr 15 min Kok Pellet 3.75% 9.8
12.5% Perle 10 gr 15 min Kok Pellet 8.0% 10.4
25.0% Saaz 20 gr 1 min Kok Pellet 3.75% 0.9
12.5% Perle 10 gr 1 min Kok Pellet 8.0% 0.9

Jäst

Namn Produkt ID Labb Form Förjäsbarhet Temperatur
Pilsner Lager WLP800 White Labs Flytande 74% 10°C - 13°C

Mäskning

Namn Typ Vatten Stegtemperatur Höjningstid Stegtid
Inmäskning Infusion 6.31 L 64°C 2 min 75 min
Utmäskning Infusion 4.73 L 76°C 2 min 10 min