Defogger

Ölrecept

Mängd Koktid IBU OG FG ABV Kalorier / L Färg
20.0 L 40 min 90 1.074 SG 1.018 SG 7.5% 690 8 EBC
 

Malt

% Namn Mängd Typ Färg
2.5% Rice Hulls 0.15 kg Adjunkt 0 EBC
 
84.7% Pale Ale, Low Colour Maris Otter (Simpsons) 5.00 kg Malt 3 EBC
 
8.5% Wheat, Torrified 0.50 kg Malt 3 EBC
 
4.2% Oats, Flaked 0.25 kg Malt 2 EBC
 

Humle

% Namn Mängd Tid Användning Form Alfa IBU
17.1% Denali (Exp 06277) 90 gr 30 min Arom Pellet 14.0% 49.5
5.7% Cryo - Mosaic 30 gr 30 min Arom Pellet 22.0% 25.9
2.9% Cryo - Citra 15 gr 30 min Arom Pellet 25.0% 14.7
11.4% Denali (Exp 06277) 60 gr 0 min Arom Pellet 14.0% 0.0
3.8% Cryo - Mosaic 20 gr 0 min Arom Pellet 22.0% 0.0
1.9% Cryo - Citra 10 gr 0 min Arom Pellet 25.0% 0.0
14.3% Denali (Exp 06277) 75 gr 3 dgr Torrhumling Pellet 14.0% 0.0
14.3% Denali (Exp 06277) 75 gr 3 dgr Torrhumling Pellet 14.0% 0.0
9.5% Mosaic (HBC 369) 50 gr 3 dgr Torrhumling Pellet 12.25% 0.0
9.5% Mosaic (HBC 369) 50 gr 3 dgr Torrhumling Pellet 12.25% 0.0
4.8% Citra 25 gr 3 dgr Torrhumling Pellet 12.0% 0.0
4.8% Citra 25 gr 3 dgr Torrhumling Pellet 12.0% 0.0

Övriga ingredienser

Namn Mängd Typ Användning Tid
Calcium Chloride 3.67 gr Vattenjustering Mash 60 min
Salt 2.89 gr Vattenjustering Mash 60 min
Epsom Salt (MgSO4) 2.27 gr Vattenjustering Mash 60 min

Jäst

Namn Produkt ID Labb Form Förjäsbarhet Temperatur
Juice A38 Imperial Yeast Flytande 74% 18°C - 23°C

Mäskning

Namn Typ Vatten Stegtemperatur Höjningstid Stegtid
Inmäskning Temperatur 10.86 L 68°C 20 min 75 min
Utmäskning Temperatur 0.00 L 78°C 6 min 10 min