Måns
Måns

Ölrecept

Mängd Koktid IBU OG FG ABV Kalorier / L Färg
10.0 L 90 min 72 1.061 SG 1.010 SG 6.7% 555 14 EBC
 

Malt

% Namn Mängd Typ Färg
100.0% Pale Malt, Maris Otter (Thomas Fawcett) 3.00 kg Malt 6 EBC
 

Humle

% Namn Mängd Tid Användning Form Alfa IBU
10.0% Nelson Sauvin 10 gr 60 min Kok Kottar 12.0% 25.1
15.0% Nelson Sauvin 15 gr 30 min Kok Kottar 12.0% 28.9
20.0% Nelson Sauvin 20 gr 10 min Kok Kottar 12.0% 18.2
25.0% Nelson Sauvin 25 gr 0 min Kok Kottar 12.0% 0.0
30.0% Nelson Sauvin 30 gr 7 dgr Torrhumling Kottar 12.0% 0.0

Jäst

Namn Produkt ID Labb Form Förjäsbarhet Temperatur
Safale American US-05 DCL/Fermentis Torr 76% 15°C - 24°C

Mäskning

Namn Typ Vatten Stegtemperatur Höjningstid Stegtid
Inmäskning Infusion 7.82 L 67°C 2 min 60 min