Pixie DODDH

Ölrecept

Mängd Koktid IBU OG FG ABV Kalorier / L Färg
16.0 L 30 min 96 1.061 SG 1.017 SG 6.2% 588 8 EBC
 

Malt

% Namn Mängd Typ Färg
80.0% Maris Otter (Crisp) 4.00 kg Malt 3 EBC
 
10.0% Oats, Flaked 0.50 kg Malt 1 EBC
 
10.0% Oats, Malted 0.50 kg Malt 1 EBC
 

Humle

% Namn Mängd Tid Användning Form Alfa IBU
13.3% Denali (Exp 06277) 60 gr 15 min Arom Pellet 14.0% 29.9
4.4% Cryo - Mosaic 20 gr 15 min Arom Pellet 22.0% 15.7
20.0% Denali (Exp 06277) 90 gr 10 min Arom Pellet 14.0% 32.8
6.7% Cryo - Mosaic 30 gr 10 min Arom Pellet 22.0% 17.2
16.7% Denali (Exp 06277) 75 gr 4 dgr Torrhumling Pellet 14.0% 0.0
16.7% Denali (Exp 06277) 75 gr 4 dgr Torrhumling Pellet 14.0% 0.0
11.1% Mosaic (HBC 369) 50 gr 4 dgr Torrhumling Pellet 12.25% 0.0
11.1% Mosaic (HBC 369) 50 gr 4 dgr Torrhumling Pellet 12.25% 0.0

Övriga ingredienser

Namn Mängd Typ Användning Tid
Calcium Chloride 4.82 gr Vattenjustering Mash 60 min
Epsom Salt (MgSO4) 3.04 gr Vattenjustering Mash 60 min
Salt 2.76 gr Vattenjustering Mash 60 min

Jäst

Namn Produkt ID Labb Form Förjäsbarhet Temperatur
Juice A38 Imperial Yeast Flytande 74% 18°C - 23°C

Mäskning

Namn Typ Vatten Stegtemperatur Höjningstid Stegtid
Inmäskning Temperatur 9.20 L 68°C 20 min 75 min
Utmäskning Temperatur 0.00 L 78°C 6 min 10 min