Heffaklump 2

Ölrecept

Mängd Koktid IBU OG FG ABV Kalorier / L Färg
18.0 L 90 min 10 1.055 SG 1.016 SG 5.2% 515 6 EBC
 

Malt

% Namn Mängd Typ Färg
80.0% Wheat Malt, Pale (Weyermann) 4.00 kg Malt 2 EBC
 
20.0% Pale Malt, Maris Otter (Thomas Fawcett) 1.00 kg Malt 3 EBC
 

Humle

% Namn Mängd Tid Användning Form Alfa IBU
72.2% Hersbrucker 26 gr 60 min Kok Pellet 2.75% 9.6
27.8% Hersbrucker 10 gr 5 min Kok Pellet 2.75% 0.7

Övriga ingredienser

Namn Mängd Typ Användning Tid
Chalk 4.65 gr Vattenjustering Mash 60 min
Baking Soda 1.93 gr Vattenjustering Mash 60 min
Jästnäring 2.46 ml Övrigt Kok 10 min

Jäst

Namn Produkt ID Labb Form Förjäsbarhet Temperatur
Hefeweizen Ale WLP300 White Labs Flytande 74% 20°C - 22°C

Mäskning

Namn Typ Vatten Stegtemperatur Höjningstid Stegtid
Inmäskning Temperatur 12.00 L 67°C 2 min 60 min
Utmäskning Temperatur 0.00 L 78°C 7 min 10 min