Dark Experiment
Dark Experiment

Ölrecept

Mängd Koktid IBU OG FG ABV Kalorier / L Färg
15.0 L 90 min 57 1.058 SG 1.012 SG 7.2% 595 44 EBC
 

Malt

% Namn Mängd Typ Färg
88.2% Pale Malt (2 Row) UK 4.00 kg Malt 6 EBC
 
2.2% Carafa I 0.10 kg Malt 664 EBC
 
2.2% Chocolate Malt 0.10 kg Malt 886 EBC
 
2.2% Roasted Barley 0.10 kg Malt 591 EBC
 
5.2% Corn Sugar (Dextrose) 0.23 kg Socker 0 EBC
 

Humle

% Namn Mängd Tid Användning Form Alfa IBU
18.5% Ex-CF122 20 gr 60 min Kok Kottar 5.0% 14.3
13.9% Cascade 15 gr 60 min Kok Pellet 5.5% 13.0
9.3% Ex-CF122 10 gr 60 min Kok Kottar 5.0% 7.2
18.5% Ex-CF122 20 gr 15 min Kok Kottar 5.0% 7.1
13.9% Cascade 15 gr 15 min Kok Pellet 5.5% 6.4
9.3% Citra 10 gr 15 min Kok Pellet 12.0% 9.4
16.7% Citra 18 gr 0 min Kok Pellet 12.0% 0.0

Jäst

Namn Produkt ID Labb Form Förjäsbarhet Temperatur
Safale American US-05 DCL/Fermentis Torr 76% 15°C - 24°C

Mäskning

Namn Typ Vatten Stegtemperatur Höjningstid Stegtid
Inmäskning Infusion 11.21 L 67°C 2 min 60 min