Ölrecept

Mängd Koktid IBU OG FG ABV Kalorier / L Färg
18.0 L 30 min 78 1.046 SG 1.012 SG 4.5% 427 7 EBC
 

Malt

% Namn Mängd Typ Färg
2.4% Havreskal 0.10 kg Adjunkt 0 EBC
 
71.9% Maris Otter (Crisp) 3.00 kg Malt 4 EBC
 
8.4% Wheat, Torrified (Thomas Fawcett) 0.35 kg Malt 2 EBC
 
7.2% Oats, Flaked 0.30 kg Malt 1 EBC
 
6.6% Havremalt 0.27 kg Malt 1 EBC
 
3.6% CHÂTEAU CARA CLAIR 0.15 kg Malt 3 EBC
 

Humle

% Namn Mängd Tid Användning Form Alfa IBU
4.3% Denali (Exp 06277) 15 gr 30 min Kok Pellet 14.0% 23.6
8.7% BRU-1 30 gr 10 min Arom Pellet 15.7% 12.5
8.7% Mosaic (HBC 369) 30 gr 10 min Arom Pellet 12.25% 9.7
8.7% Sultana 30 gr 10 min Arom Pellet 12.8% 10.2
5.8% BRU-1 20 gr 10 min Arom Pellet 15.7% 8.3
5.8% Mosaic (HBC 369) 20 gr 10 min Arom Pellet 12.25% 6.5
5.8% Sultana 20 gr 10 min Arom Pellet 12.8% 6.8
11.6% Mosaic (HBC 369) 40 gr 29 dgr Torrhumling Pellet 12.25% 0.0
5.8% BRU-1 20 gr 29 dgr Torrhumling Pellet 15.7% 0.0
5.8% Sultana 20 gr 29 dgr Torrhumling Pellet 12.8% 0.0
11.6% Mosaic (HBC 369) 40 gr 9 dgr Torrhumling Pellet 12.25% 0.0
8.7% BRU-1 30 gr 9 dgr Torrhumling Pellet 15.7% 0.0
8.7% Sultana 30 gr 9 dgr Torrhumling Pellet 12.8% 0.0

Övriga ingredienser

Namn Mängd Typ Användning Tid
Calcium Chloride 3.83 gr Vattenjustering Mash 60 min
Epsom Salt (MgSO4) 2.41 gr Vattenjustering Mash 60 min
Salt 2.20 gr Vattenjustering Mash 60 min
Protafloc 1.23 ml Klarning Kok 20 min
Jästnäring 2.46 ml Övrigt Kok 10 min

Jäst

Namn Produkt ID Labb Form Förjäsbarhet Temperatur
Hophead Ale M66 Mangrove Jack's Torr 78% 18°C - 22°C

Mäskning

Namn Typ Vatten Stegtemperatur Höjningstid Stegtid
Inmäskning Temperatur 12.00 L 66°C 22 min 60 min
Utmäskning Temperatur 0.00 L 78°C 6 min 10 min