Cryzilla

Ölrecept

Mängd Koktid IBU OG FG ABV Kalorier / L Färg
16.0 L 30 min 130 1.058 SG 1.008 SG 6.6% 528 9 EBC
 

Malt

% Namn Mängd Typ Färg
85.7% Pale Ale, Low Colour Maris Otter (Simpsons) 4.50 kg Malt 3 EBC
 
9.5% Wheat, Torrified 0.50 kg Malt 3 EBC
 
4.8% Oats, Flaked 0.25 kg Malt 2 EBC
 

Humle

% Namn Mängd Tid Användning Form Alfa IBU
13.3% Denali (Exp 06277) 60 gr 30 min Arom Pellet 14.0% 47.6
4.4% Cryo - Citra 20 gr 30 min Arom Pellet 25.0% 28.4
20.0% Denali (Exp 06277) 90 gr 10 min Arom Pellet 14.0% 33.7
6.7% Cryo - Citra 30 gr 10 min Arom Pellet 25.0% 20.1
16.7% Denali (Exp 06277) 75 gr 34 dgr Torrhumling Pellet 14.0% 0.0
11.1% Citra 50 gr 34 dgr Torrhumling Pellet 12.0% 0.0
16.7% Denali (Exp 06277) 75 gr 2 dgr Torrhumling Pellet 14.0% 0.0
11.1% Citra 50 gr 2 dgr Torrhumling Pellet 12.0% 0.0

Övriga ingredienser

Namn Mängd Typ Användning Tid
Calcium Chloride 4.82 gr Vattenjustering Mash 60 min
Epsom Salt (MgSO4) 3.04 gr Vattenjustering Mash 60 min
Salt 2.76 gr Vattenjustering Mash 60 min

Jäst

Namn Produkt ID Labb Form Förjäsbarhet Temperatur
Juice A38 Imperial Yeast Flytande 74% 18°C - 23°C

Mäskning

Namn Typ Vatten Stegtemperatur Höjningstid Stegtid
Inmäskning Temperatur 9.66 L 68°C 20 min 75 min
Utmäskning Temperatur 0.00 L 78°C 6 min 10 min