Hardcat

Ölrecept

Mängd Koktid IBU OG FG ABV Kalorier / L Färg
18.0 L 90 min 125 1.080 SG 1.022 SG 7.7% 745 22 EBC
 

Malt

% Namn Mängd Typ Färg
68.3% Maris Otter (Crisp) 4.38 kg Malt 8 EBC
 
4.7% Caramalt (Thomas Fawcett) 0.30 kg Malt 30 EBC
 
3.6% Crystal 150 0.23 kg Malt 170 EBC
 
23.4% Maris Otter Pale Liquid Extract 1.50 kg Extract 12 EBC
 

Humle

% Namn Mängd Tid Användning Form Alfa IBU
10.5% Columbus (Tomahawk) 53 gr 60 min Kok Pellet 15.5% 88.4
3.6% Centennial 18 gr 15 min Kok Pellet 10.0% 9.6
3.6% Columbus (Tomahawk) 18 gr 15 min Kok Pellet 15.5% 14.9
3.6% Simcoe 18 gr 15 min Kok Pellet 13.0% 12.5
3.6% Centennial 18 gr 0 min Kok Pellet 10.0% 0.0
3.6% Columbus (Tomahawk) 18 gr 0 min Kok Pellet 15.5% 0.0
3.6% Simcoe 18 gr 0 min Kok Pellet 13.0% 0.0
19.8% Centennial 100 gr 5 dgr Torrhumling Pellet 10.0% 0.0
17.2% Columbus (Tomahawk) 87 gr 5 dgr Torrhumling Pellet 15.5% 0.0
17.2% Simcoe 87 gr 5 dgr Torrhumling Pellet 13.0% 0.0
13.9% Amarillo 70 gr 5 dgr Torrhumling Pellet 9.2% 0.0

Övriga ingredienser

Namn Mängd Typ Användning Tid
MM-Klar 4.93 ml Klarning Kok 15 min

Jäst

Namn Produkt ID Labb Form Förjäsbarhet Temperatur
Wyeast 1272 American Ale II Flytande 81% 18°C - 21°C

Mäskning

Namn Typ Vatten Stegtemperatur Höjningstid Stegtid
Inmäskning Temperatur 11.50 L 65°C 20 min 60 min
Utmäskning Temperatur 0.00 L 78°C 15 min 10 min