E du go eller?

Ölrecept

Mängd Koktid IBU OG FG ABV Kalorier / L Färg
18.0 L 90 min 71 1.064 SG 1.014 SG 6.6% 589 14 EBC
 

Malt

% Namn Mängd Typ Färg
79.4% Maris Otter (Crisp) 3.85 kg Malt 8 EBC
 
10.3% Oats, Flaked 0.50 kg Malt 2 EBC
 
10.3% Wheat, Torrified 0.50 kg Malt 3 EBC
 

Humle

% Namn Mängd Tid Användning Form Alfa IBU
18.4% Amarillo 86 gr 5 min Kok Pellet 9.2% 19.6
18.4% Citra 86 gr 5 min Kok Pellet 12.0% 25.6
18.4% Nelson Sauvin 86 gr 5 min Kok Pellet 12.0% 25.6
17.6% Amarillo 82 gr 4 dgr Torrhumling Pellet 9.2% 0.0
13.9% Citra 65 gr 4 dgr Torrhumling Pellet 12.0% 0.0
13.3% Nelson Sauvin 62 gr 4 dgr Torrhumling Pellet 12.0% 0.0

Jäst

Namn Produkt ID Labb Form Förjäsbarhet Temperatur
American Ale II 1272 Wyeast Labs Flytande 74% 16°C - 22°C

Mäskning

Namn Typ Vatten Stegtemperatur Höjningstid Stegtid
Inmäskning Temperatur 11.50 L 66°C 20 min 60 min
Utmäskning Temperatur 0.00 L 78°C 7 min 10 min